• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • 10 years experience within IT Infrastructure
 • Bachelor or Master Degree in IT, MIS
 • 5 years experience in project management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Head of IT Delivery, Delivery Manager, ERP
 • SAP, Oracle, Project Management, Project Planning
 • Risk management, Risk assessment, English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Big International E-commerce Company
 • International Environment
 • Require B.Acc with 5yrs experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full Stack Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Web Development
 • Software Engineer
 • Python

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or female, aged between 25-35 years old.
 • Bachelor's degree or above in Actuarial Science
 • At least 2 yearsinsurance experience.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of Data Management framework
 • IT Risk Management and IT Governance
 • Good English and Project management skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree’s in MIS, Statistic
 • 2-3 years experiences in customer relationship
 • Good analytical and data management skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Operations Improvement
 • Project management with strong consultancy skills
 • Good analytical & communication skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • Experience in Banking/Call Center
 • Good facilitation / communication

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Big Data

Big Wednesday Digital

กรุงเทพมหานคร

 • Do you have 10+yrs working within Engineering
 • 5+ yrs of managing large teams (Agile environment)
 • Role open to local and international applications

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Are you a hands on technical leader?
 • Role open to local and international applications
 • Visa and relocation assistance provided if needed

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • EDC (Electronic Data Capture) Product Management
 • Electronic Payment Management and mPOS Product
 • Acquire & Plan for Sale and Marketing Strategy

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science, MIS
 • Manual testing experience
 • Experience in Selenium, Robot Framework

20-Jul-17

 

Applied
 • Min. 2 year experience within the financial
 • Strong, instinctive understanding of software test
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Solution Architect-ERP

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT architecture, Solution Architect, MS Dynamic AX
 • IT risk assessment, IT Solution Design
 • IT Project Management

20-Jul-17

 

Applied

Enterprise Sales Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Enterprise Sales
 • People Management
 • Sales Management

20-Jul-17

 

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

20-Jul-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Project Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management
 • ERP implementation
 • Business process improvement

20-Jul-17

 

Applied

System Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in IT and business acumen
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

20-Jul-17

 

Applied
 • Project Management and Process Improvement
 • Exp in Insurance - Life Operations is a plus
 • Good communications skill and CAN-DO Attitude

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Project management
 • Healthcare IT
 • IT projects

19-Jul-17

 

Applied

Business Analyst

Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

19-Jul-17

 

Applied
 • Business Intelligence
 • Qlickview
 • Qlicksense

19-Jul-17

 

Applied
 • Calling all talented Data Scientists
 • Are you a CL expert?
 • Are you a NLP authority?

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำReport ตัวเลข
 • มีความสามารถในการใช้ MS Excel (Pivot, Vlookup)
 • มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์

19-Jul-17

 

Applied
 • 0-2 years of data analysis, data management
 • Gather and analyze the current data Incident
 • Perform data analysis

19-Jul-17

 

Applied

Business Development Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Business Development Director
 • Developing the pipeline of new business coming
 • Achieve the total sales process, database dev

19-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age 24-35 years old.
 • Bachelor Degree in Marketing
 • Computer skill (MS Office)

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Support Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Application support
 • Retail IT
 • Oracle support

18-Jul-17

 

Applied

Outsourcing Director - ASEAN

FIS

กรุงเทพมหานคร

 • Opportunity to work in Fortune 500 company
 • Opportunity for career advancement
 • Supportive working environment

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineer, Computer
 • At least 2 - 4 years’ experience in Oracle DBA
 • Experience in Database Admin, Oracle DBA

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Group IT Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Application, Project Management, POS
 • IT Strategy, IT Policy
 • Implementation, Design

18-Jul-17

 

Applied

ERP Analyst (Dynamics AX)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Hands-on Functional Design in manufacturing
 • Application analyst, System Analyst is required
 • Dynamic AX is your big advantage

18-Jul-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

System Analyst

iBingo Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Over 7 years experience in analyze systems develop
 • Good understanding of business workflow and ERP
 • Documenting software development lifecycle

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์

17-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

17-Jul-17

 

Applied
 • Experienced in WMS implementation
 • Experienced in Logistic industry is plus
 • Able to travel

17-Jul-17

 

Applied
 • MIS - Credit Risk (SAS program)
 • Experience in MIS analysis prefer in Bank,Finance
 • Skill of SAS,SQL,MS Access,Excel,Database tool

17-Jul-17

 

Applied

Technical Consultant

FIS

กรุงเทพมหานคร

 • Opportunity to work in Fortune 500 company
 • Opportunity for career advancement
 • Supportive working environment

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • พัฒนาและดูแลระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
 • Database / Data Warehouse / MIS
 • Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล