• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
  • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
  • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
  • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล