• อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
  • อายุ 22 ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ประจำห้อง LAB
  • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล