• ห้องปฏิบัติการเคมี
  • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล