• คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล เทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
  • วิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Cutomer Complaint
  • investigate trade/customers’ complaints
  • distribution quality

21-Jul-17

 

Applied
  • Quality Management System
  • Quality System Audit, lead auditor
  • Quality Improvment

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล