• Bachelor's Degree in Chemistry or related field
 • Work Experience in R&D in Cosmetics Industry
 • Good Communication Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chemist (Based in Samutsakorn Plant)

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor degree in Chemistry Science
 • 0-4 years experience in Chemist / Laboratory
 • Able to work in Samutsakorn Plant (5 days working)

22-May-17

 

Applied
 • 0 - 3 year experience in chemical lab is preferred
 • Good command in English
 • Bachelor degree in Chemistry or related field.

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทดสอบวิเคราะห์ผลน้ำดิบ น้ำประปา
 • ทดสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ
 • บริหารงานห้องวิเคราะห์

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล