Chemist

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Minimum Bachelor Degree in Chemistry
  • 1 year working experience in laboratory
  • Fresh graduate is encourage to apply

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบปริญญาตรี ด้าน Food Science หรือใกล้เคียงเท่านั้
  • ปสก. QA, QC ในโรงงานผลิตอาหาร
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล