• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล