• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช-ปริญญาตรี เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

28-Apr-17

 

Applied
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล