• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใน Lab
  • ตรวจสอบวิธีการผลิต
  • ทำการ validate

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบวัตถุดิบ
  • ทำการ validate วิธีทดสอบ
  • ทำการควบคุม Stock ของปริมาณสารเคมี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล