IT SUPPORT

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

  • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้าน HardwareและSoftware รวมทั้งระบบ Lan

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 18 - 25 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล