• วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ทำงาน จ.นนทบุรี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

17-Jan-17

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน ในการแก้ไขปัญหา
  • ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
  • สามารถใช้ภาษา SQL ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล