• IT Technician
  • Onsite support
  • Install hardware and software

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Coordinator

HILLKOFF CO., LTD.

เชียงใหม่

  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล