• ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น
  • มีความรู้และทักษะด้าน Content Management System

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Male/Female,Thai nationality, Age 25-30
  • To create and develop program
  • To manage IT support and programmer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล