• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน Network ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware , Software

27-Apr-17

 

Applied
 • ความสัมพันธ์ในการทำงานแบบพี่น้อง
 • มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดอนาคตตนเอง

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software
 • มีประสบการณ์ด้าน IT SUPPORT ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • รักในงานที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • IT Support, LAN/WAN networks, switch and routers,
 • 5 years experience
 • English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล