IT Coordinator

HILLKOFF CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
 • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
 • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Technician
 • Onsite support
 • Install hardware and software

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server 2
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล