• Multi-cultural working environment
  • Development opportunities
  • working location

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย หรือ หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล