IT Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • 10 years in management of IT operatios
  • Work at Samutsakorn
  • Excellent command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางระบบ LAN ภายในบริษัท
  • แก้ปัญหาการขัดข้องในการใช้ คอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ IT

24-Apr-17

 

Applied

IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
  • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล