• ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application และ ERPP
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MS-SQL

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้าน IT Support / Helpdeskอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และแก้ปัญหา Hardware

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
  • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล