IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
  • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

23-Mar-17

 

Applied

IT Local Systems Support Engineer

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • 1 year experience in related field
  • To support IT management in Budget process
  • To monitor, manage and keep up-to-date Local

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล