IT Support / Programmer

Lelux Hospital Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ IT Support หรือการเขียนโปรแกรม

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล