• สนับสนุนการดำเนินงานของไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์
  • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล