• เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาระบบ Microsoft AX
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
  • Microsoft Dynamic AX

17-Feb-17

 

Applied
  • จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ IT ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล