• Bachelor or Master in Engineer computer or IT
  • General IT Experience Required 5 Years
  • Prior SOC experience preferred

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 24 – 35 ปี
  • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล