• จัดวางระบบสารสนเทศขององค์กร
  • ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ Network
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีทักษะในการสื่อสาร

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล