• Bachelor or Master Degree in IT
  • Experience in ERP for production, SQL, IT Service
  • English communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เคยผ่านงานด้านนี้มา
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า1ปี ในงานซ่อมแซมระบบคอมฯได้
  • จะต้องสามารถให้คำแนะนำในการใช้เครื่องคอมฯได้

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล