• ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
  • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • ตรวจสอบงานต่างๆของพนักงานในความดูเเล

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Application Manager, Assistant / Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • implementing and supporting ERP system
  • degree in Computer Science
  • 5+ years’ working experience in IT

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • IT Manager
  • Project Manager QAD
  • MFG/Pro

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล