• At least 8 years in IT project&Contract Management
 • Fluent in English
 • Good command of MS Project

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience working in a Change Control or analyst
 • Preferred ITIL foundation
 • Able to work at KBTG Tower, Changwattana

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

28-Jun-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in HRIS
 • Human resources experience
 • Strong management skills

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years experience in SA, Java Technology
 • Degree in IT related field
 • Experience with coding in software development

26-Jun-17

 

Applied

Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT ให้หน่วยงานราชการ

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล