• Attractive salary package
 • IT outsourcing company
 • Energetic team

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 -2 years' experience in Network engineer,
 • ที่ทำงานปากเกร็ด
 • ติดตั้งRouter & Switch Cisco

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good project management & coaching skills
 • Strong communication skills with customer
 • Have excellent analytical, problem-solving skills

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT ให้หน่วยงานราชการ

15-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล