• Attractive salary package
  • IT outsourcing company
  • Energetic team

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ในการขาย IT ให้หน่วยงานราชการ

15-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล