• ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science
 • พัฒนา web application ด้วย Java Technology
 • Struts, Spring, Hibernate framework (35k-60k)

53 นาทีที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Manager

Elabram Systems Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, 29 – 35 Years
 • Bachelor degree or higher in electronic, computer
 • TOEIC 750, PMP certificated is advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS / Android Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manager HRIS
 • SAP HR Module
 • SAP HR Consultant

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • At least 3 years experience in managing the comple
 • Experience in mix network equipment environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Network Engineer

Greenline Synergy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Science,Computer Engineering.
 • 3-5 years of experience in Network Infrastructure.
 • Good command of English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Management

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Management, Planning, Development Project
 • support, Coordinate, guidance and direction
 • Have experience in IT / Finance / Banking business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experiences in System Analyst
 • Knowledge in Design and Develop application
 • Good command in English especially writing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT infrastructure skills
 • Strong Project Management
 • Good command of spoken and written in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Highly experienced SAP Consultants(Material Mgt)
 • Bachelor or Master Degree
 • Customer focused with excellent problem solving

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SAP Project Manager

Nexus System Resources Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • Prior project management & team leader experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Ordering and/or Call Center solutions.
 • Design & implement enhancements.
 • 5-8 years Digital IT and Marketing solution.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing HR applications
 • Solving HR application problems
 • Maintaining HR applications

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Project Manager

Accenture

กรุงเทพมหานคร

 • At least 8-year working experience in SAP area
 • Excellent leadership and management skills
 • Excellent English communication

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT and Manager , Management
 • government , government service
 • MBA

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IS Business Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Program Associate

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Customer Management, E2E order fulfillment
 • Develop API endpoints & Integrate with external
 • SQL, PHP, Java, Mandarin is a plus

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Coordinator

Nexus Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Project Coordinator,Banking or Finance,IT Project
 • Project Management,Business Administration
 • Good in Communicantion and Coordination

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SAP ABAP Consultant

ATJ Recruitment (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent Career Development Program
 • great Compensation Packages and Benefits
 • Regional Exposures

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excellent Career Development Program
 • great Compensation Packages and Benefits
 • Regional Exposures

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Operations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Operations
 • IT Management
 • Application and Infrastructure

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coding programming language ABAP
 • Knowledge database SAP and SAP datadict
 • at least 1-3 years working experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา IT วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในการทำ IT/E-commerce system develop
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้และทำงานภายใต้แรงกดดันสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Andriod/ iOS developer, Good Salary
 • immediate start, EXPATS WELCOME
 • Located at MRT Rama 9

16-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At Least 1 exp in programming .NET Technology
 • SQL Design,Develop & Optimization (MS-SQL, Oracle)
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 + years of Salesforces administration
 • Sales force Certified is considered.
 • Good (English & Thai) communication skills

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • experience in Project Management
 • Strong leadership and Coaching skills

16-Jan-17

 

Applied

SAP Consultant

Staffing Success Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality only
 • Minimum 5 years relevant SAP experience
 • Fluency in English, both written and spoken.

16-Jan-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Background in Data base design in Oracle.
 • Background in Microsoft .NET, Java.
 • Knowledge and experience in system Analysis and IT

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Account Manager (ERP)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Developer Manager

Sabias Labs Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • International working environment
 • Friendly atmosphere
 • Startup culture

16-Jan-17

 

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

16-Jan-17

 

Applied
 • Skill: Java, OOP, JSP, Servlet, HTML, XML
 • Competitive benefit: Salary, Healthcare, Education
 • No working experience required

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oracle RAC, Data Guard, Performance Tuning, Backup
 • Golden Gate and OEM
 • Exposure to Oracle Exadata

16-Jan-17

 

Applied
 • knowledge of EBS Financial module (AP,AR,FA,GL)
 • Strong Project Management skills
 • Able to communicate in English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Leader

G-Able Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Interface between team and management.
 • Track and resolve issues
 • SOA, JAVA, .NET , Oracle or MSSql, BIG DATA

16-Jan-17

 

Applied

Project Leader

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Project Lead
 • Server, Network, Storage, Private, Cloud
 • IT Infra

16-Jan-17

 

Applied

System Analyst

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • JSP, EJB, JMS, XML
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

16-Jan-17

 

Applied

System Analyst ( HR Module )

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • IT inhouse
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • C#.net

16-Jan-17

 

Applied

Business Analyst (Automotive)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Experienced Project Manager

MOHARA

กรุงเทพมหานคร

 • Senior role, growth potential, progressive company
 • Unique Business, UK & TH offices
 • 60,000-80,000 thb

16-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage and support data
 • Initiate/enhance new system
 • SQL, MS Excel, MS Access

16-Jan-17

 

Applied
 • Data extraction & report
 • Data correctness monitoring
 • MS Excel, MS Access, SQL

16-Jan-17

 

Applied
 • Exp. 1-2 years in helpdesk or call center support
 • Experience of monitoring system is advantage
 • Welcome new graduate student

16-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good knowledge in ETL technologies: SSIS
 • Strong in database programming
 • Experience in POWER BI

16-Jan-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Junior to Senior Dynamics ERP Consultants
 • At least 1 year expereince
 • Good communication in English

16-Jan-17

 

Applied
 • Having experience in Virtualization.
 • UNIX-AIX, SUN, Linux (Prefer AIX)
 • Familiarity with IT Service Management.

14-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล