• หัวหน้าทีมผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

30 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Amazon Web Services experience required
 • Good command of English
 • Great salary and benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Microsoft Dynamic AX
 • Male or female
 • Experienced 5-10 years

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Education Tech - MBA - Chief Technical Officer
 • Young, Ambitious, Independent; Marketing; Manage
 • High Salary; Work Remotely; Flexible Hours

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Senior Business & System Analyst

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FICO,Project Management
 • Infrastructure , Application Development
 • Project Management; Business Analyst

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Information system
 • Experiences in Programming
 • Good communication in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Business Analyst-SAP FICO

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FICO,Project Management
 • Infrastructure , Application Development
 • Project Management; Business Analyst

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior / Manager - IT auditor

EY Corporate Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Visual Designer

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least a bachelor’s degree
 • Strong knowledge of design process
 • Five to seven years in-depth knowledge

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Interaction Designer

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strong online portfolio available for viewing
 • Design prototypes
 • Adobe Creative Suite (desirable)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full Stack Web Developer
 • LAMP Stack and PHP
 • Great Location, Salary and Benefits

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • iOS and Android Team Lead and Developer
 • Telecommunication Technical Consultant
 • Joining the Core Team

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน

Applied
 • One or more years of demonstrated Team
 • Good English communication
 • Excellent working knowledge of IT operations

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ERP
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • สามารถเขียน SQL เป็นอย่างดี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in computer engineering
 • Operational Experience in Solution Manager
 • Strong project management Skills

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • excellent Career Development Program
 • great Compensation Packages and Benefits
 • Regional exposure

22-Mar-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Degree holder in computer science
 • Able to work with less supervision
 • Experience in CRM

22-Mar-17

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

22-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female age 30-40
 • degree / Master’s degree in Computer Science
 • 5years of experience in project management

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager (Contract/ 180K)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

22-Mar-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Business Innovation
 • Project Manager
 • Digitalize

22-Mar-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SharePoint Developer

Advanced Systems Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SharePoint Designer, SharePoint Framework
 • Develop SharePoint Solutions, InfoPath
 • using .NET Framework such as C#.NET

22-Mar-17

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior IS Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

22-Mar-17

 

Applied

Salesforce Consultant

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • CRM - Salesforce, Sales Cloud
 • Marketing Cloud and Service Cloud Platform
 • Salesforce consultant & project management

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Scrum Master

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Establish and implement agile processes
 • Coach, train and support other scrum masters
 • Comprehensive understanding of Agile, Scrum

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5-7 yrs of Knowledge Management Experience
 • Exp. in Software Development or Business Analysis
 • Exp. in Sharepoint or Knowledge Management

22-Mar-17

 

Applied

IT Manager

Kacha Brothers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่อง Network

22-Mar-17

 

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Project Coordinator

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • provide quality professional service and solution
 • Manages the overall Project and its activities
 • Provides input short and long run planning effort

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Career Development Program
 • Best Compensation Package and benefits
 • Regional exposures

22-Mar-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excellent Career Development Program
 • Best Compensation Package and benefits
 • Regional exposures

22-Mar-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Human Capital Management, Change Management,
 • Change Analytics, culture, Change Practitioner
 • metrics, change initiatives, organizational change

21-Mar-17

 

Applied

PMO-6 months contract-Bangkok

AITEK IT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Provide PMO operations services
 • Experience: 7 years of relevant experience
 • Experience in Manufacturing or pharma projects

21-Mar-17

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • 5 years SAP SD experience
 • Senior Position
 • Full Implementation Project

21-Mar-17

 

Applied

Junior Logistics Project Manager

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Project Management, Logistics
 • Good communication and interpersonal skills
 • Willing to learn and have logical thinking

21-Mar-17

 

Applied

IT Manager- Applications

Minor International Pcl

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational Company
 • IT Shared Services
 • IT Food

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst, Policy Management, Data Mining
 • Data Flow Diagrams,Data Mapping, Data modelling
 • Banking Application, Insurance Products, Process

21-Mar-17

 

Applied
 • Project Manager experience
 • 5 yrs exp in implementing financial software
 • Banking or exp in security business is a plus

21-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Experience in Project management
 • Strong time management
 • Good interpersonal skill

21-Mar-17

 

Applied

IT Operations Analyst

JT International (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Implemented IT solution; maintenance and operation
 • Work with 3rd party service provider
 • Service Delivery Management / Operational Support

21-Mar-17

 

Applied

Project Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • project management
 • team lead
 • services pricing

21-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 5+ years IT Related Project Management
 • Experience in System Analysis & Design
 • Excellent communication skills. English is plus

21-Mar-17

 

Applied
 • 5 years experience as system analyst
 • Background in banking and project management
 • Good command of English is a must

21-Mar-17

 

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

21-Mar-17

 

Applied

SAP Basis Consultant Manager

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Demonstrate knowledge in SAP Basis
 • Good communication and soft skill
 • SAP Basis Certify is a plus

21-Mar-17

 

Applied

Software Development Team Leader

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development
 • team lead
 • Agile

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล