Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
  • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
  • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

26-Jun-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ในการขาย IT ให้หน่วยงานราชการ

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล