• Develop computer software,modify existing software
  • ERP to SAP ERP in module Finance and Accounting.
  • Web Programming C#.Net/VB.Net, SQL Server

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Manage network operations for all branches
  • IT project-management skills
  • IT manufacturing management experience required

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี
  • ปริญญตรี ทางด้านComputer ประสบการณ์ทำงาน 3ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล