• ทดสอบโปรแกรม ERP
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การใช้งาน SQL เป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Authorization Analyst / Senior Analyst

IT One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Authorization
 • New Graduate is welcome
 • IT, MIS, Security

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน ICT และ ISO27001, ISO20000
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Ms.Office และทำ Proposal ได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Project Manager (Contract/ 180K)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Political, Law, Information Technology
 • 3 years experienced in IT compliance tasks
 • Knowledge or awareness of IT best practices

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior IS Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Scrum Master

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Establish and implement agile processes
 • Coach, train and support other scrum masters
 • Comprehensive understanding of Agile, Scrum

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Setting System ISO9001,ISO14001 and 27001
 • Setting & controlling Document Control System
 • Set training plan about ISO and other system

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • IT Security Engineer
 • CISSP, CSSLP, SSCP, CISA, CISM, GIAC-GISP, GIAC-GI
 • KBTG Tower, Chaengwattana

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Administrator, Networking, Server Administrator
 • End User Support, System Support
 • Health Care, Accident Insurance, International

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee all technology operations.
 • Devise and establish IT policies and systems.
 • Inspect the use of technological equipment.

28-Mar-17

 

Applied
 • Assessing the risk of IT related operations.
 • Preparing the audit report.
 • Assisting the Sr. IT audit manager from Regional

28-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบระบบงาน
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบระบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • กำกับดูแลและให้ความเห็นความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์
 • สื่อความ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรีสาขา IT คอมพิวเตอร์ การเงิน บัญชี บริหาร

28-Mar-17

 

Applied

Project Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • project management
 • team lead
 • services pricing

28-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 5 years in managed IT compliance, IT audit
 • Drive,develop policy & procedure to meet standard
 • Excellent communication skills,good relationship

28-Mar-17

 

Applied

IT Audit

Land and Houses Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • วางแผนและจัดทำแนวทางการตรวจสอบด้านสารสนเทศ
 • รวบรม วิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์ IT Audit, Audit, IT Risk, IT Security

28-Mar-17

 

Applied

Project Manager

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality.
 • MIS, IT or related fields.
 • Experience in Software Field

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Azure, AWS or Google Cloud base RDS
 • International media operating companies
 • Central Bangkok with good benefits

28-Mar-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy) ด้าน IT
 • ติดตามการดำเนินงานต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ISO/IEC 27001:2005

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • Experience at least 2 years in Software developer,
 • Experience with ERP system (SAP, Oracle Finance)

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security Specialist (APAC)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Security & Compliance in regional level
 • CISA, CISA, CISSP etc.
 • Fluent in English

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Solution Consultant

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Data center
 • Application development
 • Network Security

28-Mar-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied

IT Audit Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Audit
 • CISA
 • Audit Process

27-Mar-17

 

Applied
 • Proven working experience in IT Security Control
 • Degree in Computer Science
 • Knowledge of ISO27000

27-Mar-17

 

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

27-Mar-17

 

Applied

Senior / Manager - IT auditor

EY Corporate Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

27-Mar-17

 

Applied

IT Audit

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • ERP/Application Controls
 • Experience in Big4 company
 • Good English

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Audit Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 5 years in IT Audit
 • Experience in oversea auditing
 • Fluent in English

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Engineering ,Computer Science, MIS, IT
 • IT Security or IT Auditor about Firewall, Network
 • ISO 27001

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Knowledge or ability to understand accounting
 • Information risk managemnt

27-Mar-17

 

Applied
 • At least 3-5 years' experience in Business Analyst
 • Software Design, Software Documentation,SA
 • BA, Solution Design, Application Aanlyst

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for auditing information technology
 • 3-5 years of working experience in IT Audit
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, IT Audit

27-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ในงานระบบสารสนเทศ
 • เข้าใจในการออกแบบโครงสร้างสารสนเทศ
 • เคยผ่านธุรกิจประกันจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

27-Mar-17

 

Applied
 • Analysis & Recommend on process
 • Operation Improvement via system
 • Direct experience in Retail

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good understand in Accounting
 • Complete at lease 1 full cycle
 • Strong FI-CO exp both project and support

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in IT compliance, IT Service Management
 • Energetic, proactive and self-motivated person.
 • Good command of English.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Information Security
 • Knowledge of Security Framework and Concepts
 • Perform security configuration

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ, คณิตศาสตร์, สารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูล
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Six Sigma, Black Belt.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • system
 • development
 • programmer

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Business Analysis

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business Analysis
 • Insurance
 • Agile methodology

24-Mar-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • IT Auditor
 • IT Security
 • IT

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit Manager
 • Audit Manager
 • IT Audit

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Security - ISO 27001:2005
 • จัดทำและทบทวนนโยบายด้าน IT Security
 • IT Risk Management และ IT Policy and Manual

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with emerging data-mining technology
 • Experience in fast-paced high growth environment
 • Proven ability to leverage analytics

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล