• 0-3 Years experience.
  • Negotiate salary upon your experience
  • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล