• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
  • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล