• Manage hardware & software maintenance of IT
 • Manage and maintain SMRU E-mail system
 • Monitor and maintain IT Back-up systems

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Coordinator

HILLKOFF CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
 • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
 • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

21-Jul-17

 

Applied

Channel Executive / IT Product

Asus Marketing (Thailand) Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Channel
 • Sales
 • Marketing

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ
 • สามารถประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมได้

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล