• Windows 2008 Server
  • TCP/IP network topology
  • IT Support

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรีวิศวกรรมคอมฯ วิศวกรรมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์คอมฯ
  • มีทักษะด้าน IT, MIS หรือที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าใจระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิต

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลบำรุงรักษาระบบเว็ปไซต์ขององค์กร
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Network & Server 3 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล