• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
  • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engin
  • มีความรู้ด้าน Programming VB.Net, ASP.Net

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล