• ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ คอมพิวเตอร์
  • ระดับการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี
  • หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบ
  • วางระบบ ซ่อมแซม ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีเสมอ
  • วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

25-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล