IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
  • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล