• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการขายและการตลาด
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

23-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
  • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

22-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
  • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

22-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล