• A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
  • Degree in Food Science, Food Technology
  • ISO/HACCP/GMP/TQM

17-Feb-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
  • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
  • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล