• ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Knowledge of ISO9001,Social Audit,BRC,HACCP
  • Responsible for production management
  • Minimum 5-10 years experience in Food Factory

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล