• เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
  • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
  • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

11-Jan-17

 

Applied
  • Research and Developement
  • Product developement
  • Food science

09-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล