• To supervise, verify, and maintain quality control
 • To set up & maintain calibration plan
 • Reporting directly to QA & QC manager

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

18-Apr-17

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล