• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

29-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมระบบคุณภาพ
 • หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

29-Mar-17

 

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

28-Mar-17

 

Applied
 • Able to work in shift
 • Strong leadership skill and problem solving
 • Good command of English

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in food science
 • Able to work in Saraburi plant
 • To set up & maintain calibration plan

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Agro
 • 2-5 years’ experience in Food Industry
 • Develops, executes operation plan and controls

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-35
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Need to be available to use ERP

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล