• จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, HALAL และระบบคุณภาพ
 • สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • ISO/HACCP/GMP/TQM

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 25-40
 • Bachelor's Degree in Food Science or any related
 • 2 - 5 years working experience as R&D

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in foods processing, NPD process
 • Leadership ability, entrepreneurial attitude
 • Excellent negotiation, presentation skill

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 30 -35 years old.
 • At least 7-10 years of RD in food industry
 • Good command in Written and spoken English.

18-Jan-17

 

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-45
 • Bachelor's Degree in Food Science or any related
 • 8 - 10 years working experience

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น
 • จัดทำ Quality Report ให้กับหัวหน้างาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

17-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
 • พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลอง
 • แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้า

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
 • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา ติดตาม ค้นคว้า หาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่นำมาใช้
 • ควบคุม และวางแผนการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ ๆ
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and Developement
 • Product developement
 • Food science

09-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล