• ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์

25-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
  • ถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าได้ดี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบปริญญาตรี ด้าน Food Science หรือใกล้เคียงเท่านั้
  • ปสก. QA, QC ในโรงงานผลิตอาหาร
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล