• ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตไลน์กุ้งอย่าน่้อย 1 ปี
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์สายการผลิต

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์การวางแผนผลิตด้านอาหารทะเล
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบต่องาน

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์การวางแผนผลิตด้านอาหารทะเล
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบต่องาน

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตไลน์กุ้งต้ม
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบต่องาน

22-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับป.ตรี/โท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีประสบกาณ์ด้านในห้องปฎิบัติการ Lap
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,กล้าตัดสินใจ,

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Development Manager (Prefer Food Industry)

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 10 year in food product R&D
 • Good in communication and co-ordination
 • Design&implement all loop for new product project

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล