• มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล