• เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Frequent overseas travels
 • Multinational working environment
 • Beverage industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน Food Science/ วิทยาศาสตร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนมผงสำหรับเด็ก
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความสามารถในการอ่าน-เขียน-เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ
 • ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering
 • Project Manager
 • Science

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female aged between 35-45 years old.
 • Graduate with Bachelor degree
 • Good communication in English language

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 2 year experiences in food inspection
 • Food marketing knowledge would preferred

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Science major Food Technology
 • Sales & Marketing experiences are necessary
 • Communicate well in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Nutrition research
 • Deploy new science and technology
 • Manage multiple projects

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

17-Jan-17

 

Applied
 • Min 8 years of process engineer experience
 • Manage process project
 • Prefer - food or pharmaceutical industry

17-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • At least 0-5 year experiences in Sales
 • Degree in field of Food Sciences, Sciences
 • Have experiences in Food laboratory business

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food marketing knowledge would preferred
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 3 year experiences in food inspection

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IFS qualified will be preferable.
 • At least 5 years working experience in Food, Agric
 • Possessing ISO 9000 Lead Auditor Course

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Animal Nutrition, Veterinary or related
 • Sales experience in feed mills, livestock.
 • Excellent interpersonal and communication skills.

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in selling/Age above 32 years
 • knowledge and presentation of column for HPLC
 • can communicate with supplier in English

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • QA Management
 • 2 years experiences in WH

16-Jan-17

 

Applied
 • Cooking Professional experience 3 to 5 years
 • Bachelor-License Areas of Study
 • Responsible for the preparation of menus

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates are encouraged to apply
 • Experience in Biotechnology, Food Science
 • Good personal and communication skills

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

16-Jan-17

 

Applied
 • develope innovative concepts, claims, formulation
 • Conducting market research
 • regulatory compliance activities

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality , Male or Female
 • Aged 25-35 years old.
 • Good command of spoken and written English.

16-Jan-17

 

Applied
 • New graduated is welcome, able start immediately
 • R&D, Food Science, Food Lab is must required
 • Fast learning, Self- initiate and Good in English

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master ‘s in Medical, Food Science
 • Minimum 2-3 years in medical marketing managemen
 • Strategic thinking, strong communication

14-Jan-17

 

Applied
 • work in long history company & expansion business
 • work with food & cosmetic companies
 • work as an advisor in package field

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Food Science
 • 5 years direct experience in Food Project
 • Skill in product development, quality assurance

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years hands-on commercial experience
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • Dynamic, fast, and flexible team player

14-Jan-17

 

Applied
 • experience in flavors or food ingredients
 • Tertiary degrees in Food Science, Food Technology
 • handle administrative duties and up keeping of lab

14-Jan-17

 

Applied
 • Age between 28-32 years old
 • degree in Food Science, Food Technology
 • 3-5 years of experience in middle management

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide technical support for enquiries
 • Support F&B team in joint visit for conducting
 • Prepare sound system design

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food science or Technology
 • Demonstrated negotiation, presentation
 • Knowledge/experience in quality system

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male or Female, age over 30
 • Bachelor’s Degree in Chemistry, Polymer Science
 • 2-3 years experience in Chemical & Plastic

13-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร
 • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทดลองที่โรงงาน

13-Jan-17

 

Applied
 • Focusing on food and food related markets
 • Bachelor's and/or Master's Degree in Food Science
 • Own car with driver’s license

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Engineering Design
 • 2-3 Years experiences in food industrial

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh seafood, import dry seafood product
 • Discussion and negotiation of the contracts,
 • Generate sale, profit, and operating income

12-Jan-17

 

Applied
 • Develop a strategy for market penetration
 • Responsible for all planning, including executing
 • Research competitors’ products

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Science
 • Fresh graduate is encouraged to apply
 • Junior executive with 1 to 2-years working

12-Jan-17

 

Applied
 • Sale Experience at least 2 year for Scientific
 • Male/Female, Age 24-30 year old
 • Driving your own car

12-Jan-17

 

Applied
 • Set up Fresh Food operation standard with targets.
 • To ensure Policy and procedure are align with user
 • Training Fresh food knowledge for staff.

12-Jan-17

 

Applied
 • Capability on Food Safety & Quality Awareness.
 • Maintain QA program database,
 • Experience in Food Safety and QA

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล