• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ VB.NET
  • มีความรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

24-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล