• มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
  • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Jun-17

 

Applied

DATA IT

S-Design Trading Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )
  • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล