DATA IT

S-Design Trading Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )
  • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล