• MIS
 • SAS
 • Data Analysis

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passion in Coding to build the Worldclass App
 • Experience in Business Enterprise or Startup
 • Work with great & sincere team to growth together

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์โดยรวมอย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย, หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Database Administrator (Oracle)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล