• รับผิดชอบ ด้าน Network , System, Database
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related
 • English skill is preferred
 • Required knowledge and experience in SQL Query

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Degree in Computer Science, Information system
 • Experiences in Programming
 • Good communication in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DatabaseAdmin./NetworkEng./SystemEng.
 • ป.ตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่าย ฯลฯ
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรือระบบฐานข้อมูล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม PHP
 • มีความสามารถในการเขียน front-end เช่น HTML,AJAX

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Development Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5+ years of experience in application / software
 • Any degree in computer science / Engineer / IT
 • Having experience in JavaScript, Jquery, and Ajax

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • 1-3 years experienced in programming
 • Experience in Java, Oracle DB, MS SQL, PostgreSQL

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree, MBA desirable
 • Experience of managing databases to support
 • Advanced excel and SQL query skills

21-Jan-17

 

Applied
 • 0-3 Years Exp. in Oracle database, MSSQL Admin
 • Good knowledge in SQL fundamentals
 • Experienced in UNIX/Linux administration

21-Jan-17

 

Applied
 • IBM Management Systems Software
 • Tivoli, Netcool Suite, IEM (BigFIX)
 • Database Systems (Oracle/MSSQL)

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in Database Management, Data Management
 • Strong Experience in Oracle Database
 • Data Analytic, SQL Script, Performance Tuning

20-Jan-17

 

Applied
 • Proficient knowledge of PHP programming
 • Good knowledge of MySQL
 • Good understanding of database design concept

20-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years of hands-on experience
 • Experience in working with RDBS
 • 3-5+ years of expertise in Java Development

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oracle Project Management
 • 70 - 100 K
 • Database MS SQL Window Unix

20-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science, Statistics
 • 3 - 5 years in I/T working experience
 • Strong background in SQL command is a must

20-Jan-17

 

Applied
 • Data Analyst
 • Data Planning
 • Data Access Control

20-Jan-17

 

Applied
 • Strong in SAS programming
 • Good knowledge in RDBMS and Data Warehouse
 • 2 year experience in Risk Analyst - MIS

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Computer Science
 • Prove of certificates in the related fields
 • Good knowledge and practice in Oracle DBA

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years of experience in System Engineer
 • Knowledge in MS Windows Server,Unix,Storage,VMware
 • Understanding of basic TCP/IP principles

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or higher qualification in Computer
 • 3 to 5 years’ experience maintaining databases
 • Experience in connecting database

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in SAP BASIS Administrator
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, 30 years of age and up
 • degree or higher in computer or any related
 • Good knowledge and know-how for Oracle DB

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in Database design
 • Experiences in Oracle and SQL server
 • Experienced in managing multiple projects

20-Jan-17

 

Applied
 • Monitor & improve data entry quality
 • Report bugs or data management requirements
 • Train internal users and especially new hired

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in Office 365, PowerShell
 • 3Y+ experience in managing and using of Office 365
 • Certified or to-be certified Microsoft Technology

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science, E
 • Minimum 3-5 year experience in programming
 • .Net Technology (C#, VB.NET)

20-Jan-17

 

Applied
 • Exp. in software engineer/DBA (T-SQL, PL/SQL)
 • Support SQL/NoSQL to ensure the scalable solutions
 • Unix Shell Script ,Power Shell ,Python, JavaScript

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in T-SQL on MSSQL 2012 or PL/SQL Oracle
 • architect the database& design schema
 • Develops stored procedure, deployment scripting

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data engine Tech: MSSQL, Cassandra, Elasticsearch
 • Experience with Database Monitoring, Proactive
 • Ability to learn quickly&adapt to new environment

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong exp. in UNIX/ Linux systems administration
 • Familiar with managing Big Data systems
 • Programming languages; Java, python

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 years in Unix implementation and trouble shoot.
 • Knowledge of various loadbalancer products.
 • 2 years in oracle database administrator.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female / Age 28-30 years old
 • degree in computer Science, Computer Engineering
 • Experience in finance business is advantage

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Business Intelligence
 • มีประสบการณ์การออกแบบระบบ SSIS, SSRS, SQL Server
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล ORACLE ภาษา PL/SQL

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer
 • Phayathai Bangkok
 • IBM Oracle

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in designing, developing
 • Solid understanding of the principles of database

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ female, age 25-35 years
 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer
 • 3-5 years experience in computer system support

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Intelligence: Business Object, Tableau
 • Data flow diagram, SQL Command, POS system
 • Implement Business Datawarehouse/ Retail/ QSR

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 –30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • 6 years’ experience
 • Good project management, team leadership

20-Jan-17

 

Applied

SAP BW/BOBJ Consultant

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • 5 year experience in SAP BW or BOBJ Implementation
 • Good command in English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer
 • Programmer
 • ERP, Application

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C# PROGRAMMER (3 POSITIONS)

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with C#, VB.Net. Visual Studio
 • Experience in Oracle, SQL, and Unix
 • Knowledge of software life cycle development

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • Experience in System Analyst
 • oracle database knowledge

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Ability to develop and present new ideas
 • Oracle database, SQL, Excel

20-Jan-17

 

Applied
 • Data Analytics
 • Advise solutions of data management issues
 • Strong project management skills

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cable installation, hardware installation,
 • Data Center
 • Technology industry, Support service managment

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Computer Science, Computer
 • Good understanding on Java Object Oriented Concept
 • Good understanding on Object Relational

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล